موسیقی

20اردیبهشت
چرا صدای عبدالوهاب شهیدی در اوج پختگی، خاموش شد؟

چرا صدای عبدالوهاب شهیدی در اوج پختگی، خاموش شد؟

بزرگیِ عبدالوهاب شهیدی به اندازه‌ای بود که محمدرضا شجریان درجشن خانه موسیقی رفت تا هدیه تقدیر از عمری فعالیت موسیقایی را به او بدهد، گفت: «من در مقابل شهیدی جرئت اجرا ندارم.

19اردیبهشت
درخواست همکاری ارکستر ملی از آهنگسازان ایرانی

درخواست همکاری ارکستر ملی از آهنگسازان ایرانی

درخواست همکاری ارکستر ملی از آهنگسازان ایرانی

برچسب‌ها