شهرداری

20اردیبهشت
انتشار فیش حقوقی مدیران شهرداری تهران به صلاح نیست

انتشار فیش حقوقی مدیران شهرداری تهران به صلاح نیست

بدهی 30هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری تهران فقط برای ساخت‌وسازهای غیرمجازتبدیل طرح فاز دو برج میلاد به بام فرهنگی و هنری تهران

19اردیبهشت
گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شرکت رسا تجارت و سه شهید

گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شرکت رسا تجارت و سه شهید

گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شرکت رساتجارت و سه شهید/ خواست شورا، تعقیب قضایی متخلفان است

برچسب‌ها